0005582888Ig1ot7lq 165580612 民航客运员(见习) 民航客运员(见习) 上海国际机场地面服务有限公司 上海国际机场地面服务... 21 30 1936 1936-1936 1 0 0 2018-05-04 2018-06-04 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 057633933 01503012 06 N 大学专科/高职 javascript:void("0005582888Ig1ot7lq") javascript:void("0005582888Ig1ot7lq") 0005588768bo8NT1Xl 165594787 劳动人事办公人员(见习) 劳动人事办公人员(见... 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 北京外企德科人力资源... 21 30 1936 1936-1936 4 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 777607207 00100027 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005588768bo8NT1Xl") javascript:void("0005588768bo8NT1Xl") 0005588691Iz04y3O4 165594606 安全防范监控(见习) 安全防范监控(见习) 上海金安保安服务有限公司 上海金安保安服务有限... 16 30 1936 1936-1936 5 0 5 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 074771983 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005588691Iz04y3O4") javascript:void("0005588691Iz04y3O4") 0005588635rL59A8bP 165594512 网络管理员(见习) 网络管理员(见习) 上海金山嘴渔村投资管理有限公司 上海金山嘴渔村投资管... 16 30 1936 1936-1936 3 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 572676751 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005588635rL59A8bP") javascript:void("0005588635rL59A8bP") 00055872613K5Q401i 165590651 精密机械装配工(见习) 精密机械装配工(见习... 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限... 16 30 1936 1936-1936 5 0 5 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 607386296 01600017 05 N 高中/中专/技校 javascript:void("00055872613K5Q401i") javascript:void("00055872613K5Q401i") 0005587257e736q6Qa 165590650 精密机械装配工(见习) 精密机械装配工(见习... 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限... 16 30 1936 1936-1936 5 0 5 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 607386296 01600017 05 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005587257e736q6Qa") javascript:void("0005587257e736q6Qa") 0005587243Ip5931Nm 165590643 文体活动管理员(见习) 文体活动管理员(见习... 上海金滨海文旅投资有限公司 上海金滨海文旅投资有... 16 30 1936 1936-1936 5 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 059393654 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005587243Ip5931Nm") javascript:void("0005587243Ip5931Nm") 0005587233a36cz6ES 165590640 产品质量检查工(见习) 产品质量检查工(见习... 上海长征富民金山制药有限公司 上海长征富民金山制药... 16 30 1936 1936-1936 4 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 134213626 01600017 04 Y 高中/中专/技校 javascript:void("0005587233a36cz6ES") javascript:void("0005587233a36cz6ES") 0005587231Jv5Xe20O 165590639 机修钳工(见习) 机修钳工(见习) 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限... 16 30 1936 1936-1936 2 0 2 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 607386296 01600017 05 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005587231Jv5Xe20O") javascript:void("0005587231Jv5Xe20O") 0005587225qL1cO1Wh 165590638 检测工(见习) 检测工(见习) 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限... 16 30 1936 1936-1936 2 0 2 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 607386296 01600017 05 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005587225qL1cO1Wh") javascript:void("0005587225qL1cO1Wh") 0005587215Se8678Vl 165590608 数控车床工(见习) 数控车床工(见习) 上海普锐赛司实业有限公司 上海普锐赛司实业有限... 16 30 1936 1936-1936 2 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 795667588 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005587215Se8678Vl") javascript:void("0005587215Se8678Vl") 0005587208Mt8Wp5XK 165590606 技术员(见习) 技术员(见习) 上海普锐赛司实业有限公司 上海普锐赛司实业有限... 16 30 1936 1936-1936 2 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 795667588 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005587208Mt8Wp5XK") javascript:void("0005587208Mt8Wp5XK") 0005587194i682y5a0 165590600 模具制造工(见习) 模具制造工(见习) 上海普锐赛司实业有限公司 上海普锐赛司实业有限... 16 30 1936 1936-1936 2 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 795667588 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005587194i682y5a0") javascript:void("0005587194i682y5a0") 00055871920M1D97jG 165590597 导游(见习) 导游(见习) 上海金山嘴渔村投资管理有限公司 上海金山嘴渔村投资管... 16 30 1936 1936-1936 5 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 572676751 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("00055871920M1D97jG") javascript:void("00055871920M1D97jG") 0005587186PP1Ei7OH 165590594 展馆讲解员(见习) 展馆讲解员(见习) 上海金山嘴渔村投资管理有限公司 上海金山嘴渔村投资管... 18 30 1936 1936-1936 4 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 572676751 01600017 11 N 大学专科/高职 javascript:void("0005587186PP1Ei7OH") javascript:void("0005587186PP1Ei7OH") 00055871805S6AY5nP 165590592 导游(见习) 导游(见习) 上海绿墅营销策划有限公司 上海绿墅营销策划有限... 16 30 1936 1936-1936 2 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif jie1.gif 332729180 01600017 11 N 高中/中专/技校 javascript:void("00055871805S6AY5nP") javascript:void("00055871805S6AY5nP") 00055864317N4LT03V 165589662 行政办公人员(就业见习) 行政办公人员(就业见... 上海市闵行区莘庄镇社区事务受理服务中心 上海市闵行区莘庄镇社... 18 30 1936 1936-1936 Y 3 0 0 2018-05-07 2018-06-07 2018-05-07 Y jie.gif zhj.gif 424861728 01200022 02 N 高中/中专/技校 javascript:void("00055864317N4LT03V") javascript:void("00055864317N4LT03V") 0005583643KS1p36nK 165582482 职业指导员(就业见习) 职业指导员(就业见习... 上海市闵行区莘庄镇社区事务受理服务中心 上海市闵行区莘庄镇社... 18 30 1936 1936-1936 Y 4 0 0 2018-05-04 2018-06-04 2018-05-04 Y jie.gif zhj.gif 424861728 01200022 02 Y 高中/中专/技校 javascript:void("0005583643KS1p36nK") javascript:void("0005583643KS1p36nK") 0005580662mj6SF68W 165576704 行政办公人员(就业见习) 行政办公人员(就业见... 上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心 上海市闵行区梅陇镇社... 16 30 1936 1936-1936 Y 3 0 0 2018-05-03 2018-06-03 2018-05-03 Y jie.gif zhj.gif 424860194 01200022 02 N 大学专科/高职 javascript:void("0005580662mj6SF68W") javascript:void("0005580662mj6SF68W") 0005580636ss23A1X6 165576664 职业指导员(就业见习) 职业指导员(就业见习... 上海市闵行区梅陇镇社区事务受理服务中心 上海市闵行区梅陇镇社... 16 30 1936 1936-1936 Y 3 0 0 2018-05-03 2018-06-03 2018-05-03 Y jie.gif zhj.gif 424860194 01200022 02 N 高中/中专/技校 javascript:void("0005580636ss23A1X6") javascript:void("0005580636ss23A1X6")
5 20 86 1 20 abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm
黄金城彩票:职业介绍 - 福利彩票_万家彩票_tt彩票
 
单位名称 岗位名称 学历 年龄 招聘人数 月薪 更新时间 对比
- 添加
  每页显示行数: 20  50          首页  上页  福利彩票  末页